Volejte, smskujte, prozvánějte. Pomůžeme!

736 624 307


Bytu výkup

Chcete-li nabídnout byt k odkupu, prosím nabídněte. Byty postižené povodněmi a ze záplavových zón vykupujeme pouze omezeně. Odkupujeme byty po celé České republice, družstevní, či v osobním vlastnictví, v exekuci, s exekučním příkazem k prodeji bytu formou dražby. Peníze ihned, přímý odkup během dvou dnů.

Náležitosti k odkupu bytu:

Náležitosti k odkupu bytu v OV:

 • plánek bytu - nákres půdorysu
 • nabývací titul – listina, na jejímž základě jste nabyli vlastnické právo k bytu (např. kupní smlouva, smlouva o převodu vlastnictví, rozhodnutí soudu z dědického řízení, darovací smlouva apod.)
 • výpis z katastru nemovitostí (výpis k bytu, výpis k celému domu)
 • výňatek z katastrální mapy (snímek)
 • dokumenty vztahující se k případnému omezení vlastnického práva k bytu (exekuce, věcné břemeno, zástava apod.)

 Náležitosti k odkupu družstevního bytu

 • kontakt na představenstvo družstva
 • nájemní smlouva
 • doklad o řádném nabytí členství v družstvu
 • průkaz člena družstva (pokud byl vydán)
 • potvrzení družstva o bezdlužnosti
 • potvrzení družstva o výši zůstatku nesplacené anuity (pokud není splacena)
 • stanovy družstva

doklady o výši plateb – inkaso, vyúčtování služebKontakt: info@odkup.eu

Potřebuji pomoci s řešením exekuce na nemovitosti v okrese:
Odkup nemovitostí