Volejte, smskujte, prozvánějte. Pomůžeme!

736 624 307


Chata, chalupa výkup

Odkupujeme chaty, chalzupu za nejvyšší ceny. V záplavových zónách a oblastech postižených povodní pouze omezeně. Odkoupíme chatu, chalupu v jakémkoli stavu, k rekonstrukci i po. Na území celé České republiky. Odkupujeme chaty, či chalupu na kterých je exekuce, či exekuční příkaz k prodeji nemovitosti nebo zástavní právo na úvěr nebo hypotéku. Vyplácíme peníze ihned, jakmile se dohodneme s majitelem a po předložení dokumentů.

Náležitost odkupu chaty, chalupy

  • nabývací titul – listina, na jejímž základě jste nabyli vlastnické právo k chatě či chalupě (např. kupní smlouva, rozhodnutí soudu z dědického řízení, darovací smlouva apod.)
  • kolaudační rozhodnutí
  • výpis z katastru nemovitostí
  • výňatek z katastrální mapy (snímek)
  • výkres vedení inženýrských sítí

dokumenty vztahující se k případnému omezení vlastnického práva k chatě či chalupě (exekuce, věcné břemeno, zástava apod.)Kontakt: info@odkup.eu

Potřebuji pomoci s řešením exekuce na nemovitosti v okrese:
Odkup nemovitostí