Volejte, smskujte, prozvánějte. Pomůžeme!

736 624 307


Nemovitosti výkup

Odkoupíme komerční nemovitosti, vily, činžovní domy i další typy realit. Odkupujeme reality omezeně i v záplavových zónách a postižených povodněmi. Výkup je možný kdekoli po České republice. Platba do několika dnů či hodin, po dohodě s vlastníkem. Odkupujeme nemovitosti s exekucí, exekučním příkazem k prodeji nemovitosti, zatížené úvěrem, zástavou, hypotékou.

Příklady náležitostí, které je vhodné mít k urychlení odkupu nemovitosti:

  • nabývací titul – listina, na jejímž základě jste nabyli vlastnické právo k domu (např. kupní smlouva, rozhodnutí soudu z dědického řízení, darovací smlouva apod.)
  • výpis z katastru nemovitostí k celému domu
  • výňatek z katastrální mapy (snímek)
  • kolaudační rozhodnutí
  • výkres vedení inženýrských sítí
  • nájemní smlouvy uzavřené se všemi jednotlivými nájemníky
  • dokumenty vztahující se k případnému omezení vlastnického práva k domu (exekuce, věcné břemeno, zástava apod.)

 Kontakt: info@odkup.eu

Potřebuji pomoci s řešením exekuce na nemovitosti v okrese:
Odkup nemovitostí