Volejte, smskujte, prozvánějte. Pomůžeme!

736 624 307


Pozemku výkup

Nabízíte-li pozemek, pak si připravte níže uvedené doklady. Pozemky postižené povodněmi a ze záplavových zón vykupujeme pouze omezeně a za nižší ceny. Pozemky vykupujeme po celé České republice, stavební i pole, zahrady, lesy, louky, pro komerční výstavbu. Nabídněte.

Náležitosti k odkupu pozemku:

  • výňatek z katastrální mapy (snímek)
  • nabývací titul – listina, na jejímž základě jste nabyli vlastnické právo k pozemku (např. kupní smlouva, rozhodnutí soudu z dědického řízení, darovací smlouva apod.)
  • výpis z katastru nemovitostí
  • výkres vedení inženýrských sítí
  • dokumenty vztahující se k případnému omezení vlastnického práva k pozemku (exekuce, věcné břemeno, zástava apod.)

 Kontakt: info@odkup.eu

Potřebuji pomoci s řešením exekuce na nemovitosti v okrese:
Odkup nemovitostí