Volejte, smskujte, prozvánějte. Pomůžeme!

736 624 307


Rodinného domu výkup

Odkoupíme rodinný dům za maximální možnou cenu. Kdekoli po České republice. Rodinné domy postižené záplavami a povodněmi odkupujeme pouze omezeně. Odkoupíme rodinný dům zatížený exekucí, exekučním příkazem k prodeji nemovitosti, zástavním právem, hypotékou, úvěrem. Odkupujeme ihned, rychle po dohodě.

Je třeba předložit náležitosti:

  • kolaudační rozhodnutí
  • nabývací titul – listina, na jejímž základě jste nabyli vlastnické právo k domu (např. kupní smlouva, rozhodnutí soudu z dědického řízení, darovací smlouva apod.)
  • výňatek z katastrální mapy (snímek)
  • výpis z katastru nemovitostí (v případě bytové jednotky výpis k celému domu i k bytu)
  • výkres vedení inženýrských sítí
  • dokumenty vztahující se k případnému omezení vlastnického práva k domu (exekuce, věcné břemeno, zástava apod.)


Kontakt: info@odkup.eu

Potřebuji pomoci s řešením exekuce na nemovitosti v okrese:
Odkup nemovitostí